Bia đá lịch sử đá trắng nguyên khối NBS-BD 214

Bia đá lịch sử đá trắng nguyên khối: Bia đá ghi tiểu sử và công lao của Ni Sư- Thượng Như Hạ Linh, pháp hiệu Nhựt Chiếu.. bia đá được kết hợp điêu khắc hoa văn trang trí công phu, tỉ mỉ trên từng họa tiết.

Hotline 0945 11 22 66