10 Đài phun nước ấn tượng – kỳ lạ nhất thế giới

Những đài phun nước dưới đây nhìn giống như tác phẩm nghệ thuật, thu hút du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Đài phun nước Metalmorphosis Mirror, Mỹ

Đài phun nước Julie Penrose, Mỹ

Đài phun nước Water Boat (Thuyền nước), Tây Ban Nha

Đài phun nước Divers (Thợ lặn), Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Đài phun nước Montjuïc, Tây Ban Nha

Đài phun nước Floating Faucet, Tây Ban Nha

Đài phun nước Swarovski, Áo

Đài phun nước Wealth, Singapore

Đài phun nước 71, Mỹ

Đài phun nước Charybdis Vortex, Anh quốc

 

(sưu tầm)